Adaptační programy

Již od roku 2005 organizujeme ADAPTAČNÍ PROGRAMY pro žáky a studenty základních a středních škol, gymnázií, VOŠ a VŠ.

„Jak se člověk začlení do kolektivu svých
spolužáků, ovlivní celé jeho působení na
škole, ale i mimo školu.“

CÍLE NAŠICH ADAPTAČNÍCH PROGRAMŮ

  • umožnit skupině studentů (žáků) a jejich třídnímu učiteli vzájemné poznání ve formální i neformální, fyzické a emocionální rovině, vytvořit sociální vazby a nalézt své místo ve skupině
  • urychlit adaptaci studentů (žáků) prvního ročníku na nové prostředí a co nejrychleji zapojit studenty do života školy, navodit atmosféru tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině
  • všestranný rozvoj osobnosti, lepší poznání sebe sama
  • podpora porozumění individuálním zvláštnostem jedinců ve třídě, studenti (žáci) by měli být po kurzu připraveni přijmout pestrost kolektivu, jako zdroj vlastního obohacování a inspirace
  • rozvíjení skupinové dynamiky vznikajícího kolektivu s důrazem fungování formálního třídního kolektivu a postupné členění jeho vnitřní struktury na neformální skupiny

Nedílnou součástí naších programů je zpětná vazba (review), tedy ohlédnutí za aktivitou, kurzem, programem, či určitým časovým obdobím kurzu, jehož smyslem je napomoci účastníkům v procesu racionalizace a zobecnění subjektivních prožitků do podoby v praxi využitelné zkušenosti.

CENA PROGRAMU

  • pohodová cenová dostupnost, cena se odvíjí od místa konání programu, délky programu, programové skladby v závislosti na cíli programu (materiál, počet organizátorů, náklady na ubytování a dopravu, nároky na stravu), stanovení cíle programu závisí na klientovi, viz. ceník:
  • rozpočet na 2 dny

    rozpočet na 3 dny

DÉLKA PROGRAMU

  • Doba trvání je od 2 do 6 dnů. Obecně však platí, že delší programy jsou pro cílovou skupinu klientů přínosnější.
Administrace