Soubor Malá monstra

Plakát peka

CENA JOSEFA FABIÁNA PRO MALÁ MONSTRA
Ze Setkání divadel malé jevištní formy 2015 ve Valašském meziříčí ve dnech 20. – 21. 3. 2015 si divadelní soubor Malá Monstra odnesli Cenu Josefa Fabiána za představení Pekaři. Gratulujeme!

IMG 0002

Studentské divadlo

Věková kategorie: I. – III. ročník středních škol

Počet členů v souboru: 10

Vedoucí souboru: Dan Brchel

Malá Monstra na divadelní přehlídce THE Vánočka 13.-15.12.2013 – FOTOGALERIE

Soubor vystupoval na Divadelní přehlídce dětského, studentského a jinak mladého divadla Vánočka v DDM Kopřivnice, v termínu 14. – 16. 12. 2012 se svým „nesmrtelným“ představením „Kukuřínská pohádka“ (byla to derniéra …, ale  nikdy neříkej nikdy…), soubor dále na přehlídce zahrál představení „Příběh pana Marka“. Obě již zmiňované představení jsou vlastní tvorba. FOTOGALERIE

Administrace