Soubor Americké zombie

Dětské divadlo

Věková kategorie: 7. – 9. třída

Počet členů v souboru: 9

Vedoucí souboru: Radek Franc

Jedná se o soubor, který vznikl na podzim roku 2012.

Administrace