ÚDIVADLO

DIVADLO ZVADLO 20221


Divadelní společnost při DDM Kopřivnice – ÚDIVADLO vznikla v roce 1998. V současnosti ÚDIVADLO tvoří 8 souborů. Soubory mají 60 členů – děti a mládež od 6 do 26 let, o které se stará 6 vedoucích. Tito všichni se aktivně věnují amatérskému divadlu. Našemu nejstaršímu souboru budou v letošním roce bude 8 let. Hlavní směr naší práce je samozřejmě tvorba divadelních představení. Snažíme se, aby výběr a směr představení udávali především sami členové jednotlivých souborů, aby věděli o čem hrají, proč to hrají a co vlastně chtějí představením divákovi sdělit. Bereme zřetel na prožitek a zážitek při tvorbě představení, na vlastní tvořivý proces, aby byl bohatý na nápady, fantazii, myšlenky a souvislosti v konfrontaci s reálným světem. Aby to nebylo jen prvoplánové, zbytečné a prázdné opakování textu scénáře, který už byl někým vypracován.

V náplni naší práce je kromě tvorby představení pořádání divadelních přehlídek. Každým rokem pořádáme dvě. První vždy v červnu, nese název „Kopřivnická Bedna“ a je to přehlídka dětského a studentského divadla. Druhou pořádáme v prosinci, jmenuje se „Vánočka“ a je to přehlídka studentského a jinak mladého divadla. Tyto přehlídky jsou nesoutěžní ve smyslu postupu do krajských a národních kol. Kromě těchto přehlídek pořádáme divadelní pořady pod názvem „DIVADLENÍ S ÚDIVADLEM“ ne kterých se představují premiéry divadelních kusů, úspěšné UPgrade reprízy, hosté. K naší další činnosti patří divadelní soustředění a divadelní dílny.

Administrace