Koprstar

 26. ROČNÍK SOUTĚŽE r. 2020

POZOR !!!
Bohužel se letošní ročník KOPRSTAR 2020 – ruší !!!

Akce pořádaná DDM Kopřivnice ve spolupráci s MÚ, kabelovou TV, kulturním domem, MŠ a ZŠ v Kopřivnici.

Soutěžní přehlídka dětských a mladých zpěváků lidové a populární písně.  V minulosti se konala  pod různými názvy, v posledních deseti letech je název ovlivněn populárními televizními soutěžemi, šestým rokem je přehlídka nazvaná Koprstar. Soutěž je určena všem dětem a mládeži od 3 do 19 let, kteří rádi zpívají a chtějí se prezentovat před diváky a odbornou porotou. Porota zhodnotí jejich vystoupení, popřípadě poradí, či doporučí další možnosti. Soutěž také slouží k vyhledávání talentů a následnou práci s nimi.

Soutěž má 4 části :

*Casting

*Semifinále

*Finále

*Vyhlášení KOPRSTAR 2020

Celá akce začíná předkolem – CASTINGEM, který se koná na všech základních a některých mateřských školách v Kopřivnici, Štramberku a v DDM. Toto kolo je chápáno jako příprava či generálka samotného vystoupení zpěváka. Mladí zpěváci procházejí dalším výběrem v Semifinále, kde porota odborně posoudí jejich výkon a vybere 10 nejlepších zpěváků, bez ohledu na kategorie. Koncert 10 vybraných zpěváků – FINÁLE, je vysíláno Kabelovou televizí Kopřivnice po celý týden. V tuto dobu je dán prostor široké veřejnosti, která svým hlasováním rozhodne o konečném vítězi. Vítěz celé soutěže je pak vyhlášen a oceněn na akci „Jarní koncert“ kopřivnických základních škol. Získává titul „KOPRSTAR pro aktuální rok“. Do celé akce se zapojuje každoročně kolem  500 zpěváčků ve všech kategoriích z Kopřivnice, Štramberka a vesnic z blízkého okolí. Mezi dětmi se tato akce těší značné popularitě.

 

HARMONOGRAM ROČNÍKU

změna termínu koprstar


zdrave

Administrace