Koprstar

vítězové Kopr star 17

titul KOPRSTAR s fotkou

 

cena poroty s fotkou

 

cena diváků s fotkou

výsledovka

titul minikoprstar 17 s fotkou

 


 

zdrave

23. ROČNÍK SOUTĚŽE

Akce pořádaná DDM Kopřivnice ve spolupráci s MÚ, kabelovou TV, kulturním domem, MŠ a ZŠ v Kopřivnici.

Soutěžní přehlídka dětských a mladých zpěváků lidové a populární písně.  V minulosti se konala  pod různými názvy, v posledních deseti letech je název ovlivněn populárními televizními soutěžemi, šestým rokem je přehlídka nazvaná Koprstar. Soutěž je určena všem dětem a mládeži od 3 do 16 let, kteří rádi zpívají a chtějí se prezentovat před diváky a odbornou porotou. Porota zhodnotí jejich vystoupení, popřípadě poradí, či doporučí další možnosti. Soutěž také slouží k vyhledávání talentů a následnou práci s nimi.

Soutěž má 4 části :

*Casting

*Semifinále

*Finále

*Vyhlášení KOPRSTAR 2017

Celá akce začíná předkolem – CASTINGEM, který se koná na všech základních a některých mateřských školách v Kopřivnici, Štramberku a v DDM. Toto kolo je chápáno jako příprava či generálka samotného vystoupení zpěváka. Mladí zpěváci procházejí dalším výběrem v Semifinále, kde porota odborně posoudí jejich výkon a vybere 10 nejlepších zpěváků, bez ohledu na kategorie. Koncert 10 vybraných zpěváků – FINÁLE, je vysíláno Kabelovou televizí Kopřivnice po celý týden. V tuto dobu je dán prostor široké veřejnosti, která svým hlasováním rozhodne o konečném vítězi. Vítěz celé soutěže je pak vyhlášen a oceněn na akci „Jarní koncert“ kopřivnických základních škol. Získává titul „KOPRSTAR pro aktuální rok“. Do celé akce se zapojuje každoročně kolem  500 zpěváčků ve všech kategoriích z Kopřivnice, Štramberka a vesnic z blízkého okolí. Mezi dětmi se tato akce těší značné popularitě.

 

HARMONOGRAM ROČNÍKU

TERMÍN Akce KDE
20. 2. – 2. 3. Castingy na MŠ a ZŠ MŠ a ZŠ
2. 3. Casting DDM DDM
15. 3. Semifinále Koprstar 2017
Od 15.00 do 18.30
Kinosál
16. 3. Soustředění finalistů Koprstar 2017
Od 15.00 do 18.00
DDM
28. 3. Finále Koprstar 2017
15.30 – 17.30
Kinosál
31.3. – 7. 4. Vysílání v KTK – hlasování (774 599 474)
11. 4. Jarní koncert (sbory ZŠ) + vyhlášení Koprstar 2017 Sál KD

.

CASTINGY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

TERMÍN ZŠ, DDM
21.2. úterý Sv. Zdislavy
28.2. úterý M .Horákové
28.2. úterý 17. listopadu
1. 3. středa E. Zátopka
1. 3. středa Alšova
1. 3. středa Štramberk
2. 3. čtvrtek Floriána Bayera
2. 3. čtvrtek DDM

CASTINGY MATEŘSKÉ ŠKOLY

21.2. úterý Francouzská
22.2. středa Jeřabinka
24.2. pátek Česká
1.3. středa Šustaly
Administrace