Velikonoční

 VELIKONOČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 9. dubna 

se bohužel neuskuteční. Dokud děti nejdou do školy, nebudou ani akce DDM Kopřivnice

 

Administrace