Jarní

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – termín: od 2. do 6. března 2020

Absolvovalo 28 dětí. Byli jsme v tělocvičně, na bazéně, na bowlingu.. Vyráběli jsme sliz a zkoušeli pokusy… Hráli jsme spoustu her i divadelní scénky. Měli jsme workshop Pole Dance a disko tance.

Bylo to to supeeeeeer.

 

jarní pt


Táborový řád a PROHLÁŠENÍ RODIČŮ DONÉST v den nástupu na tábor


Pokyny k vyplnění přihlášky a informace pro účastníka

Potvrzením přihlášky se tato stává závaznou. Nutno vypsat a odevzdat do DDM Kopřivnice nejpozději do 17. 2. 2020. Po tomto termínu bude vaše místo nabídnuto náhradníkům.

Závazný termín úhrady je do 17. 2. 2020.

Na uvedenou částku ceny tábora Vám mohou přispět odbory, FKSP či zaměstnavatel.

Úhradu proveďte:         a/ přímo do pokladny v DDM Kopřivnice

b/ převodem na účet – č. ú. 35-7935210267/0100

jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky……………… (zašleme přímo s přihláškou)

c/ fakturou – vystavíme na požádání, nutno doložit objednávku

Adresa tábora:       DDM Kopřivnice

Kpt. Jaroše 1077

742 21 Kopřivnice

Hlavní vedoucí: Sylva Seidlová, tel.: 733 153945, e-mail: sylva.ddmko@seznam.cz

Upozornění: Nedávejte dětem s sebou cenné věci, nebo větší obnos peněz, mobilní telefony jen v nejnutnějším případě. Za případné poškození či ztrátu neručíme.

SEZNAM VĚCÍ:

Pevné přezůvky mohou být i tenisky, umělohmotná láhev na pití, převlečení do klubovny, pláštěnka /podle počasí/, batůžek.

STRAVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE JE ZAJIŠTĚNA – děti mají denně dopolední

i odpolední svačinu, oběd a celodenní pitný režim.

Pokud dítě užívá léky – předá je hlavní vedoucí! 

Pokud chcete, aby dítě odešlo z tábora dříve a samo domů, napište nám omluvenku 

Vyzvednout si dítě můžete kdykoliv po obědě.


 

Administrace