Kroužky na školní rok 2020-2021

NABÍDKA KROUŽKŮ na školní rok 2020 / 2021

přihláška do kroužku na šk.r.2020 2021

1. DEN A HODINU PRAVIDELNÉ SCHŮZKY se dozvíte na informační schůzce.
2. INFORMAČNÍ SCHŮZKA SE NESHODUJE S DNEM PRAVIDELNÉ ČINNOSTI.
3. PŘIHLÁŠKU ODEVZDAJÍ I TI, KTEŘÍ JIŽ nějaký kroužek DDM v minulých letech navštěvovali. Prostě VŠICHNI ZÁJEMCI odevzdají vyplněnou PŘIHLÁŠKU do DDM NEJPOZDĚJI 18. 9. 2020!
4. DDM jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje jen zákonným způsobem a veškeré osobní údaje souvísející a nutné pro provádění aktivit jsou zpracovány v souladuse zákonem č. 561/2004 sb. (školský zákon)

5. ZÁPISNÉ uhraďte do 31. 10. 2020 v DDM nebo na účet: 35-7935210267/0100. V kolonce pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku.         UHRAZENÉ ZÁPISNÉ SE NEVRACÍ.

6. KROUŽKY DDM PROBÍHAJÍ OD ŘÍJNA DO KONCE KVĚTNA.
7. V DOBĚ PRÁZDNIN se kroužky nekonají!

8. Odhlášení dítěte z kroužku nebo omluvu za dlouhodobou nemoc, podávejte písemně v recepci DDM nebo na e-mail: nedjalkova.marcela@seznam.cz

 

Administrace