Pobočka Štramberk

Pobočka Štramberk, DDM ŠTRAMBERK, Tel.: 556 812 019, mobil: 731 434 661

 

BADMINTON  pro děti od 2. Tříd

Pro děti od 2.třídy, které se chtějí naučit základy a pravidla hry i dále rozvíjet své dovednosti. Trénink 1x týdně 1,5 hodiny. Info schůzka: úterý 29.9. ve 14:30 h. v tělocvičně ZŠ Štramberk. Vedoucí: Mgr. Michaela Rašková. Zápisné: 650,- Kč/ školní rok

 

VOLEJBAL – PŘÍPRAVKA

Pro kluky a holky od 3. do 6. třídy. Naučíte se základní pravidla hry, nacvičíme herní činnosti jednotlivce, vyzkoušíme i různé pohybové hry.  Trénink 1x týdně. Info schůzka: ve středu 30.9. v 15:00 h. v tělocvičně ZŠ Štramberk. Vedoucí: Mgr. Pavlína Škrabalová. Zápisné: 650,- Kč / školní rok

 

MÍČOVÉ HRY

Děti získají základní dovednosti a naučí se pravidla řady míčových her – vybíjená, záchranka, volejbal, florbal, kopaná. Pro děti ze 3.-5. tříd ZŠ. Trénink trvá 1 hodinu. Info schůzka:  pondělí 5. 10. ve 12:20 h. v tělocvičně ZŠ Štramberk. Vedoucí: Ing. Jaroslav Pikulík. Zápisné: 650,- Kč/ školní rok

 

FLORBAL ZAČÁTEČNÍCI 

Je určen chlapcům od 5- ti let do 2. třídy ZŠ, kteří se chtějí naučit pravidla a rozvíjet své dovednosti v této oblíbené sportovní hře. Info schůzka: středa 23.9. v 15:45 hodin v DDM KOPŘIVNICE. Zápisné: 800,- Kč/šk.rok. Vedoucí: Honza Kollarik.

FLORBAL PRO DÍVKY

Je určen dívkám z 2. stupně ZŠ, které se chtějí naučit pravidla a rozvíjet dovednosti v této oblíbené sportovní hře. Den a čas bude upřesněn podle rozvrhu. Info schůzka: pondělí 5. 10. ve 14:00 hodin v tělocvičně ZŠ Štramberk. Vedoucí: Mgr. Stanislav Peš.

FLORBAL PRO CHLAPCE

Je určen chlapcům z 2. stupně ZŠ, kteří se chtějí naučit pravidla a rozvíjet své dovednosti v této oblíbené sportovní hře. Den a čas bude upřesněn podle rozvrhu. Info schůzka: pondělí 5.10. v 15:00 hodin v tělocvičně ZŠ Štramberk. Vedoucí: Mgr. Stanislav Peš.

 

AEROBIK

Cvičení pro dívky i kluky od 6 let. Nácvik krokových variací při hudbě, rytmika, protahování, nácvik choreografií, možnost vystupování. Trénink 1 x týdně 2 hodiny. Zahajovací schůzka: středa 30. 9. v 16 hod. Zápisné: 600 Kč/ školní rok. Vedoucí: Andrea Horváthová.

 

CVIČENÍ S GYMNASTICKÝMI MÍČI pro děti

Pro chlapce a dívky od 1.do 5.třídy. Naučíte se správné držení těla, dechová cvičení, koordinační cvičení. Informační schůzka: středa 30.9. v 16 hodin v DDM Štramberk. Zápisné: 500,- Kč / školní rok. Vedoucí: Mgr. Pavlína Škrabalová.

CVIČENÍ S GYMNASTICKÝMI MÍČI pro dospělé

Cvičení nejen s gymnastickými míči, ale i overbally, švihadly a posilovacími gumami a pilates míčky. Informační schůzka: středa 30.9. v 16 hodin v DDM Štramberk. Zápisné: 500,- Kč / školní rok. Vedoucí: Mgr. Pavlína Škrabalová.

QIGONG A ŽENSKÝ QIGONG

Každých 14 dnů se bude střídat tradiční Qigong [Čchi kung] s ženským Qigongem. V tradičním igongu se budeme vedle nácviku základních principů (základní postoj, dechová cvičení apod.) věnovat sestavám  Pět zvířat. Ženský Qigong bude zaměřen na specifika ženské energie, harmonizaci hormonálního systému, uvolnění emočního stresu a celkový rozvoj ženství. Jednou za 14 dní budou po cvičení (od 17:15) následovat přednášky z čínské medicíny. Vedoucí: Mgr. Blanka Hrubá. Zahajovací schůzka: úterý 29.9. v 16 hod. v DDM Štramberk.

 

QIGONG (čikung)

Tradiční čínské cvičení, při kterém se učíme pracovat s energií a využívat ji. Jedná se o rozmanitý systém cviků, který má preventivní harmonizační účinky. Vedle nácviku základních principů (základní postoj, dechová cvičení apod.) budou hlavní náplní kurzu sestavy Osm kusů brokátu a Pět zvířat, zaměřených na harmonizaci. Zahajovací schůzka: pondělí 5. 10. v 18:00 v DDM Štramberk, kde upřesníme místo a čas konání – je možná i varianta DDM Kopřivnice. Vedoucí: Mgr. Radka Krysová.

PSÍ AGILITY – ZAČÁTEČNÍCI (ŠTRAMBERK)

S vlastními pejsky se naučíme jak jim rozumět a jak je cvičit. Na programu bude poslušnost, agility a různé triky a vychytávky s pejsky a v zimě výlety do okolí! Cvičíme v prostorách kynologickéhocvičiště Štramberk. Informační schůzka: úterý 22.9. v 16:45 na zahradě DDM KOPŘIVNICE. Zápisné: 800,- Kč na školní rok. Vedoucí: Lucie Krysová

 

TANEČEK

Kroužek pro nejmenší dívky a chlapce (1.-3.třída) v prostorách ZŠ Štramberk. Pohybová a taneční přípravka. Uvolněné pohybové variace na hudbu, prvky scénického tance – dramatizace, hry. Zahajovací schůzka: 2.10. ve 13 hod.v ZŠ Štramberk. Den a čas bude upřesněn dle rozvrhu školy. Zápisné: 550 Kč / školní rok. Vedoucí: Mgr. Mária Maťátková.

 TANEČNÍ AKADEMIE

Taneční školička pro děti od 6-ti let. Základy baletu, show dance a současného tance. Ukázkové a zkušební hodiny různých tanečních stylů. Možnost účasti na tanečních soutěžích a vystoupeních. To vše a ještě  mnohem více na vás čeká v naší Taneční akademii… Zahajovací schůzka: 1. 10. 2015 v 16:30 hod. v DDM Štramberk. Zápisné: 600,- Kč/školní rok. Lektorka: Ing. Pavla Jeřábková

 

KYTARA – ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ

Pro děti od 8 do 15 let, výuka akordů, rytmů, vybrnkávání. Hraní oblíbených písniček. Informační schůzka: v pondělí 5.10. v 16 hod. v DDM Štramberk. Zápisné: 600,- Kč/školní rok. Vedoucí: Mgr. Michaela Rašková.

 

RYBÁŘI

Seznámení s rybolovnými technikami, závody a soustředění. Možnost získání rybářského lístku. Pro chlapce i děvčata od 2.tříd. Zahajovací schůzka: pátek 2. 10. v 16.00 hod. v DDM Štramberk. Zápisné: 400,- Kč/ školní rok. Vedoucí: Jan Galia

 

ŠIKOVNÉ RUCE

Kroužek pro děti ze 3.-5. tříd ZŠ. Modelování, keramika, dekorativní  předměty, práce s přírodním materiálem.V prostorách ZŠ Štramberk. Zahajovací schůzka: 1.10. ve 13 hod. Vedoucí: Mgr. L. Surovcová. Zápisné: 500,- Kč/školní rok + 200 Kč na materiál

KERAMICKO-VÝTVARNÝ KROUŽEK

Nabízíme práci s keramickou hlínou, batikování, drátování, korálkování, gumičkování, malování na sklo či porcelán, decoupage… Informační schůzka 29.9.2015 v 16:00 hodin v DDM Štramberk. Zápisné: 400,- Kč / pololetí. Vedoucí: Věrka Kopečná.

KERAMICKÁ A VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ

Tradiční i netradiční keramické a výtvarné techniky a taky něco málo ze zapomenutých řemesel… Přijďte mezi nás, nemusíte se bát, každý má v sobě trošku umění… Vedoucí: Věrka Kopečná. První schůzka: úterý 29.9.2015 v 17:00 hodin v DDM Štramberk.

PALIČKOVÁNÍ

Zvládnutí základních technik v paličkování. Výroba paličkovaných deček, obrázků, dárků. Pro děvčata od 9 let. Zahajovací schůzka: středa 30.9. ve 14:30 v DDM Štramberk. Vedoucí: Irena Babincová

 

Administrace