Pobočka Štramberk

Zodpovědná vedoucí: Bc. Marcela Nedjalková: nedjalkova.marcela@seznam.cz,

tel.: 556 813 019, 604 593 263

štramb

bleší trh . jpg


BABYKLUB

Pravidelně jedno odpoledne v týdnu nabízíme maminkám i tatínkům s dětmi náš babyklub –připraveno je pro vás cvičení, tvoření a povídání. Občasné přednášky a akce k tématům týkajících se dětí, rodiny, výchovy. Aktivity vhodné pro děti od cca 1 roku.

Jednorázová platba: 40,- Kč za rodinu. Vedoucí: Mgr. Iva Gilarová

baby klub štramberk


HEJBÁSEK

Taneční hrátky pro nejmenší kluky a holčičky ve věku 3 – 6 let. Děti jsou v kroužku bez rodičů. Zahajovací schůzka: úterý 4. 10. v 16.00 hodin v DDM Štramberk Zápisné: 600,- Kč/šk.rok.

Vedoucí: Klára Veřmiřovská


KERAMICKO-VÝTVARNÝ KROUŽEK – pro děti ( od 2. třídy)

Čeká Tě tvůrčí práce s keramickou hlínou, batikování, drátkování, korálkování, malování na sklo, decoupage… Informační schůzka: úterý 27.9. v 16.00 hodin v DDM Štramberk (pravidelné schůzky – úterý).

Zápisné: 400,- Kč/pololetí. Vedoucí: Věrka Kopečná


KERAMICKO-VÝTVARNÁ DÍLNA

pro starší děti a dospělé (od 15 do 100 let). Zveme Vás na tradiční i netradiční keramické a výtvarné techniky a také něco ze zapomenutých řemesel. Přijďte mezi nás – vyzkoušíte, každý má v sobě kus tvůrčího umění… Informační schůzka: úterý 27.9. v 17.00 hodin v DDM Štramberk (pravidelné schůzky – úterý).

Zápisné: 800,- Kč/pololetí. Vedoucí: Věrka Kopečná


VAŘENÍ  S BABIČKOU ANIČKOU

Rádi si pochutnáte na dobré svačince, umíte si ji vyrobit? Přijďte vyzkoušet! Vlastní kreativní výroba studené i teplé odpolední svačiny. Základní práce v kuchyni a práce s potravinami. Jednoduché recepty a pokrmy dle volby dětí. Pečení sladkých i slaných muffinů, jednoduché, ale efektní jednohubky z listového těsta a spousta dalších originálních receptů! Nejen pro malé! Pro děti od 2. tříd. Informační schůzka : středa 21.9. v 15.30 hodin v DDM Štramberk

Zápisné: 600,- Kč/školní rok. Vedoucí : Anička Šimůnková


DĚTSKÝ MUZIKÁL – NOVINKA

Pro děti 6 – 14 let, které rády zpívají a tancují, připravujeme nastudování dětského muzikálu. Můžete se naučit: zpívat správnou hlasovou technikou a  správně dýchat, pohybovat se po jevišti a základům herectví. Informační schůzka : středa 21.9. v 15.00 hodin v DDM Štramberk

Lektorka: Mgr. Katka Sluková (www.vokalsystem.cz)

Zápisné: 400,- Kč/pololetí


TALENT – novinka

Taneční kroužek pro děvčata 3. – 6. tříd základních škol, ve věku 8 -12 let. Čeká nás moderní, scénický a také muzikálový tanec. Informační schůzka: úterý 27.9. v 16.30 hodin v DDM Štramberk (pravidelné schůzky – úterý).

Zápisné: 600,- Kč/šk.rok. Vedoucí: Pavlína Vraspírová


CVIČENÍ s gymnastickými míči – děti

Pro děti od 1. do 5. tříd . Naučíme se správnému držení těla, čekají nás dechová cvičení a koordinační hry. Informační schůzka: úterý 27.9. v 17.30 hodin v DDM Štramberk.

Zápisné: 500,- Kč/šk.rok. Vedoucí: Mgr. Pavlína Škrabalová


CVIČENÍ s gymnastickými míči – dospělí

Cvičení nejen s gymnastickými míči, ale i overbally, švihadly, posilovacími gumami a pilatek míčky. Informační schůzka: úterý 27.9. v 17.30 hodin v DDM Štramberk.

Zápisné: 500,- Kč/šk.rok. Vedoucí: Mgr. Pavlína Škrabalová


PALIČKOVÁNÍ

Zvládnutí základních technik v paličkování. Výroba paličkovaných deček, obrázků a dárků. Pro děvčata od 9 do 100 let. Informační schůzka: středa 5. 10. v 14.30 hodin v DDM Štramberk (pravidelné schůzky – středa).

Zápisné : 500,- Kč/šk.rok. Vedoucí: Irena Babincová


QIGONG A ŽENSKÝ QIGONG

Každých 14 dnů se bude střídat tradiční Qigong [Čchi kung] s ženským Qigongem. V tradičním Qigongu se budeme vedle nácviku základních principů (základní postoj, dechová cvičení apod.) věnovat sestavám Pět zvířat. Ženský Qigong bude zaměřen na specifika ženské energie, harmonizaci hormonálního systému, uvolnění emočního stresu a celkový rozvoj ženství. Jednou za 14 dní budou po cvičení (od 17:15) následovat přednášky z čínské medicíny. Zahajovací schůzka: čtvrtek 6. 10. v 16 hod. v DDM Štramberk.

Vedoucí: Mgr. Blanka Hrubá.


QIGONG (čikung)

Tradiční čínské cvičení, při kterém se učíme pracovat s energií a využívat ji. Jedná se o rozmanitý systém cviků, který má preventivní harmonizační účinky. Vedle nácviku základních principů (základní postoj, dechová cvičení apod.) budou hlavní náplní kurzu sestavy Osm kusů brokátu a Pět zvířat, zaměřených na harmonizaci. Zahajovací schůzka: pondělí 3. 10. v 18:00 v DDM Štramberk.

Vedoucí: Mgr. Radka Krysová.


RYBÁŘI

Seznámení s rybolovnými technikami, závody a soustředění. Možnost získání rybářského lístku. Pro kluky a holky od 2. třídy. Zahajovací schůzka: pátek 7. 10. v 16.00 hodin v DDM  Štramberk. Zápisné :  400,- Kč/šk.rok.

Vedoucí: Jan Galia


TECHNICKÝ KROUŽEK – v dílně ZŠ Štramberk

Čeká vás výroba dárků, vánočních předmětů, modelů aut, práce s různými materiály, tvoření ze stavebnice Merkur a ještě mnohem více. Pro všechny šikovné kluky i holky od 2. do 5. tříd. Zahajovací schůzka: středa 5. 10. od 15:00 hod. v ZŠ Štramberk.

Zápisné: 600,- Kč/školní rok. Vedoucí: Ing. Pavel Podolský


KROUŽKY probíhající v tělocvičně v ZŠ ŠTRAMBERK

POHYBOVÉ HRY  (1. – 2. třída)

Zápisné : 650,- Kč/šk.rok. Vedoucí: Ing. Jaroslav Pikulík

MÍČOVÉ HRY (3. – 5. třída)

Zápisné : 650,- Kč/šk.rok. Vedoucí: Ing. Jaroslav Pikulík

FLORBAL  pro chlapce

Zápisné : 650,- Kč/šk.rok. Vedoucí: Mgr. Stanislav Peš

FLORBAL pro dívky

Zápisné : 650,- Kč/šk.rok. Vedoucí: Mgr. Stanislav Peš

SPORTOVNÍ HRY  pro dívky

Zápisné : 650,- Kč/šk.rok. Vedoucí: Mgr. L. Surovcová. Termín schůzek těchto kroužků se dozvíte v ZŠ v září

VOLEJBAL – přípravka

Pro kluky a holky od 3. do 6. třídy. Naučíte se základní pravidla hry, nacvičíme herní činnosti jednotlivce, vyzkoušíme i různé pohybové hry.  Trénink 1x týdně. Zahajovací schůzka:  středa 5.10. 2016 v 15.30 hodin v tělocvičně ZŠ Štramberk. Zápisné: 650,- Kč/šk.rok.

Vedoucí: Mgr. Pavla Škrabalová


BADMINTON

Pro děti od 2.třídy, které se chtějí naučit základy a pravidla hry i dále rozvíjet své dovednosti. Trénink 1x týdně 1,5 hodiny. Zahajovací schůzka: pondělí 19.9. 2016 v 17.00 hodin v tělocvičně ZŠ Štramberk. Zápisné:  650,- Kč/šk.rok.

Vedoucí: Jana Hanzelková

Administrace