Pobočka Štramberk

Zodpovědná vedoucí: Bc. Marcela Nedjalková: nedjalkova.marcela@seznam.cz,

tel.: 556 813 019, 604 593 263

NOVÉ KROUŽKY v novém školním roce 2017/2018:

Předběžné přihášky můžete vhodit do schránky  Domu dětí ve Štramberku, kdykoliv během prázdnin.

metaná

MÍČE

TANEČNÍ ŠTRAM

TALENT

CAPOEIRA

HORO


Administrace