Kreativní tvorba, Keramika

PASTELKY

ýtvarný kroužek pro všechny holky a kluky, kteří mají rádi pohádky,
tvoření a výlety do světa fantazie. Pro děti od 5 let.
Informační schůzka: úterý 24.9. v 15.00 h. v DDM.
Pravidelné schůzky: úterý od 15.30 do 17.00 h. v DDM.
Zápisné: 900,- Kč/školní rok. Vedoucí: Bc. Kateřina Šmahlíková


KREATIVKA 

Kreativní kroužek pro děti od 8 let, které zde budou rozvíjet
svojí manuální zručnost pomocí různých výtvarných technik
a materiálů. Zároveň rozvíjí své estetické cítění, tvořivost, fantazii
a kreativitu. V kroužku se přizpůsobujeme přáním dětí a tak
například rozvíjíme projekty i na základě dětské fantazie.
Naučíme se pracovat i se strojem – Big shot a vyrobit tak nádherná
přání či fotorámečky…

Informační schůzka: úterý 24.9. v 15.30 h. v DDM. Zápisné: 900,- Kč / šk.rok. Vedoucí: Iva Štůralová


KERAMICKÝ ATELIÉR

Pro děti od 9 let. Základní i složitější techniky práce s keramickou
hlínou, zdobení engobou a glazurou.
Informační schůzka: úterý 24.9. v 16.30 h. v DDM.
Zápisné: 650,- Kč/pololetí. Vedoucí: Soňa Bortliková


KERAMICKO-VÝTVARNÝ

Pro děti od 7 let. Základní techniky práce s keramickou hlínou,
zdobení engobou a glazurou + kreativní výrobkynejen z papíru ale
i různé výtvarné techniky
Informační schůzka: úterý 24.9. v 16.00 h. v DDM.
Zápisné: 550,- Kč/pololetí. Vedoucí: Sylva Seidlová


PALIČKOVÁNÍ (přesunuto z DDM Štramberk)

Zvládnutí základních technik v paličkování. Výroba paličkovaných deček,
obrázků a dárků. Pro zájemce od 9 do 100 let.
Zahajovací a zároveň 1. schůzka: středa 2. 10. 2019 ve 14.30 hodin
v DDM Kopřivnice
Pravidelné schůzky: středa 14.30 – 17.30 hod.
Zápisné: dospělí 400,- Kč/pololetí, děti 300,- Kč/pololetí
Vedoucí: Irena Babincová

Administrace