Kreativní tvorba

PASTELKY

Pro kluky a holky, kteří rádi kreslí, malují, hrají si s barvami
a představami. Nahlédneme do světa pohádek, snů a fantazie
a zkusíme je ztvárnit… Pro děti od 5 let.
Pravidelné schůzky: úterý od 15.00 do 16.30 h. v DDM.
Zápisné: 800,- Kč/školní rok. Vedoucí: Jarmila Vrtělková


KREATIVKA 

Kreativní kroužek pro děti od 8 let, které zde budou rozvíjet
svojí manuální zručnost pomocí různých výtvarných technik
a materiálů. Zároveň rozvíjí své estetické cítění, tvořivost, fantazii
a kreativitu. V kroužku se přizpůsobujeme přáním dětí a tak
například rozvíjíme projekty i na základě dětské fantazie.
Naučíme se pracovat i se strojem – Big shot a vyrobit tak nádherná
přání či fotorámečky…
Pravidelné schůzky: pondělí od 15.30 do 17.00 h. v DDM.
Zápisné: 800,- Kč / šk.rok. Vedoucí: Sylva Seidlová


KERAMICKÝ ATELIÉR

Pro děti od 7 let. Základní i složitější techniky práce s keramickou
hlínou, zdobení engobou a glazurou.
Pravidelné schůzky: středa od 15.30 do 17.00 h. v DDM.
Zápisné: 650,- Kč/pololetí. Vedoucí: Jarmila Vrtělková


KERAMICKÉ A VÝTVARNÉ STUDIO PRO DOSPĚLÉ

Tradiční i netradiční výtvarné a keramické techniky pod vedením
zkušených vedoucí.
Pravidelné schůzky: čtvrtek od 17.30 do 19.30 h. v DDM.
Lektorky: Hana Venclíková

Administrace