Nabídka kroužků 2019/2020

NABÍDKA KROUŽKŮ na školní rok 2019 / 2020              v odrážkách vpravo  

 

kopie   Rozpis kroužků v DDM (1)

kopie   Rozpis kroužků v DDM (1) 2

kopie   Rozpis kroužků v DDM (1) 3kopie   Rozpis kroužků v DDM (1) 4

kopie   Rozpis kroužků v DDM (1) 5

Přihláška zde: přihláška ZÚ 19 20

Kroužky DDM Kopřivnice a Štramberk začínají od října.

1. DEN A HODINU PRAVIDELNÉ SCHŮZKY se dozvíte na informační schůzce.
2. INFORMAČNÍ SCHŮZKA SE NESHODUJE S DNEM PRAVIDELNÉ ČINNOSTI.
3. PŘIHLÁŠKU ODEVZDAJÍ I TI, KTEŘÍ JIŽnějaký kroužek DDM v minulých letech navštěvovali. Prostě VŠICHNI ZÁJEMCI
odevzdají vyplněnou PŘIHLÁŠKU do DDM NEJPOZDĚJI 16. 9. 2019!
4. DDM jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje jen zákonným způsobem a veškeré osobní údaje souvísející a nutné                                          pro provádění aktivit jsou zpracovány v souladuse zákonem č. 561/2004 sb. (školský zákon)

5. ZÁPISNÉ uhraďte do 31. 10. 2019 v DDM nebo na účet: 35-7935210267/0100. V kolonce pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku.         UHRAZENÉ ZÁPISNÉ SE NEVRACÍ.

6. KROUŽKY DDM PROBÍHAJÍ OD ŘÍJNA DO KONCE KVĚTNA.
7. V DOBĚ PRÁZDNIN se kroužky nekonají!

8. Odhlášení dítěte z kroužku nebo omluvu za dlouhodobou nemoc, podávejte písemně v recepci DDM nebo na e-mail: dum@ddmkoprivnice.cz

Tel. RECEPCE: 731 434 660, 556 812 204

FOTOGRAFIE Z KROUŽKŮ: ZDE

 

 

 

 

 

 

Administrace