Nabídka kroužků 2018/2019

NABÍDKA KROUŽKŮ na školní rok 2018 / 2019

Klikni: Rozpis kroužků v DDM

Klikni: Rozpis kroužků mimo DDM

Přihláška zde: PŘIHLÁŠKA do ZÚ 18 19

Kroužky DDM Kopřivnice a Štramberk začínají od října.

1. DEN A HODINU PRAVIDELNÉ SCHŮZKY se dozvíte na informační schůzce.
2. INFORMAČNÍ SCHŮZKA SE NESHODUJE S DNEM PRAVIDELNÉ ČINNOSTI.
3. PŘIHLÁŠKU ODEVZDAJÍ I TI, KTEŘÍ JIŽnějaký kroužek DDM v minulých letech navštěvovali. Prostě VŠICHNI ZÁJEMCI
odevzdají vyplněnou PŘIHLÁŠKU do DDM NEJPOZDĚJI 15. 9. 2018!
4. DDM jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje jen zákonným způsobem a veškeré osobní údaje souvísející a nutné                                          pro provádění aktivit jsou zpracovány v souladuse zákonem č. 561/2004 sb. (školský zákon)

5. ZÁPISNÉ uhraďte do 31. 10. 2018 v DDM nebo na účet: 35-7935210267/0100. V kolonce pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku.         UHRAZENÉ ZÁPISNÉ SE NEVRACÍ.

6. KROUŽKY DDM PROBÍHAJÍ OD ŘÍJNA DO KONCE KVĚTNA.
7. V DOBĚ PRÁZDNIN se kroužky nekonají!

8. Odhlášení dítěte z kroužku nebo omluvu za dlouhodobou nemoc, podávejte písemně v recepci DDM nebo na e-mail: dum@ddmkoprivnice.cz

Tel. RECEPCE: 731 434 660, 556 812 204

FOTOGRAFIE Z KROUŽKŮ: ZDE

VOLNÁ MÍSTA V TĚCHTO KROUŽCÍCH – PŘIJĎTE MEZI NÁS :-)

junior tv

 

 

 

 

 

 

Administrace