MC Klokan

Zodpovědná vedoucí: Zuzana Hrnčiarová, tel.: 731 434 659

Aktuální dění najdete i na FB: mateřské centrum klokan


KLOKAN UŽ JE DOMA :-)

ul. Francouzská 1181 – bývalé jesle  

Komunitní centru pětka sdružuje 5 služeb

HURÁ NOVÝ KLOKAN:

Přijďte se podívat do nových prostor MC Klokan:
v úterý 24. září od 9:00 do 12:00 h.

Pohádkové hraní, Zpívánky, Volné hraní – vstupné pro rodinu
70 Kč/dopoledne.

V nabídce je také bohatý program jednorázových akcí, seminářů
a kroužků – informace zveřejněny na měsíčním programu DDM,
na webových stránkách DDM, na facebooku.


ZÁPIS DO ŠKOLIČKY:

ve středu 25. září od 10:30 do 12:00 hodin

Adaptační školička – pro děti od 2 do 4 let
bez přítomnosti rodičů, první příprava na vstup
do MŠ – rozvíjení všech stránek osobnosti.
Zápisné: 150,- Kč za den (3 hodiny)

 

 

Administrace