Projekty


logo mor.sl.kraje

 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13. 3. 2019 schválilo žádost  DDM Kopřivnice s projektem „Technika nás baví“v  dotačním programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“. Za finanční prostředky získané dotací MSK pořídíme  nářadí pro plastikové modeláře, přenosný stříkací box, kompresor, fotoaparát, stříkací pistole a stavebnice plastikových modelů. Dále taky spotřební materiál a boxy na výrobky pro děti z technického kroužku. Děkujeme.

TECHNICKÝ KROUŽEK na webMODELÁŘI


ŠABLONY II

LOGO EU

MAP II logo kopr

 

Administrace